יצירה

 

 

...

הדפיסו את התפזורת ומיצאו את כל המילים המופיעות בה.

10/11/11

 

...

הדפיסו את התפזורת ומיצאו את כל המילים המופיעות בה.

10/11/11

 

 

יצירות חדשות